Vận chuyển, giao nhận

1. Khu vực Hà Nội

2. Các tỉnh thành lân cận Hà Nội – Khu vực miền Bắc

3. Giao hàng khu vực miền Trung – miền Nam