• Bát to YG142004
  Liên hệ
  Bát to YG142004
  Liên hệ
  Bát to YG142004
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: 15 x 6 cm
  + Chất liệu: Melamine cao cấp, chống xước vỡ
 • Bát con 2044
  Liên hệ
  Bát con 2044
  Liên hệ
  Bát con 2044
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: 11.5 x 5 cm
  + Chất liệu: Melamine cao cấp, chống xước vỡ
 • Đĩa kiểu W63
  Liên hệ
  Đĩa kiểu W63
  Liên hệ
  Đĩa kiểu W63
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: melamine
  + Kích thước: 11.7 x 2.2 cm
 • Đĩa kiểu 140029
  Liên hệ
  Đĩa kiểu 140029
  Liên hệ
  Đĩa kiểu 140029
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: melamine
  + Kích thước: ø15.2 x 2.5cm
 • Đĩa tròn LJP006
  Liên hệ
  Đĩa tròn LJP006
  Liên hệ
  Đĩa tròn LJP006
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: melamine
  + Kích thước: ø15.3 x 18cm
 • Đĩa chữ nhật 7906
  Liên hệ
  Đĩa chữ nhật 7906
  Liên hệ
  Đĩa chữ nhật 7906
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 18.2x11.2x1.8cm
 • Đĩa chữ nhật
  Liên hệ
  Đĩa chữ nhật
  Liên hệ
  Đĩa chữ nhật
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 21x13.8x2cm
 • Đĩa thuyền 7907
  Liên hệ
  Đĩa thuyền 7907
  Liên hệ
  Đĩa thuyền 7907
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 23x15x2.8cm
 • Đĩa tròn P015
  Liên hệ
  Đĩa tròn P015
  Liên hệ
  Đĩa tròn P015
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 17.5x1.6cm
 • Đĩa bầu dục P006
  Liên hệ
  Đĩa bầu dục P006
  Liên hệ
  Đĩa bầu dục P006
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 15.1x1.5cm
 • Đĩa bầu dục P077
  Liên hệ
  Đĩa bầu dục P077
  Liên hệ
  Đĩa bầu dục P077
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 15.1x2.1cm
 • Đĩa tam giác W3008
  Liên hệ
  Đĩa tam giác W3008
  Liên hệ
  Đĩa tam giác W3008
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: 20.6*20.6*3.5CM
  + Chất liệu: Melamine Cao cấp
 • Đĩa chữ nhật có vân đen mờ WKP085
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: 21.5*9.8*1.6CM
  + Chất liệu: Melamine Cao cấp
 • Đĩa tròn đen mờ có vân LJP006
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: ø15.3 x 18cm
  + Chất liệu: Melamine Cao cấp
 • Bát đĩa melamen C06109
  Liên hệ
  Bát đĩa melamen C06109
  Liên hệ
  Bát đĩa melamen C06109
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: ø13.3 x 5.8cm
  + Chất liệu: Melamine Cao cấp
 • Bát con melamen C06106
  Liên hệ
  Bát con melamen C06106
  Liên hệ
  Bát con melamen C06106
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: ø12.4 x 3.8cm
  + Chất liệu: Melamine Cao cấp
 • Bát con melamen C06101
  Liên hệ
  Bát con melamen C06101
  Liên hệ
  Bát con melamen C06101
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: ø11.5 x 4cm
  + Chất liệu: Melamine cao cấp, chống xước vỡ
 • Bát con melamen C06105
  Liên hệ
  Bát con melamen C06105
  Liên hệ
  Bát con melamen C06105
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: ø11.5 x 4cm
  + Chất liệu: Melamine Cao cấp