• Bát to YG142004
  Liên hệ
  Bát to YG142004
  Liên hệ
  Bát to YG142004
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: 15 x 6 cm
  + Chất liệu: Melamine cao cấp, chống xước vỡ
 • Bát con 2044
  Liên hệ
  Bát con 2044
  Liên hệ
  Bát con 2044
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Kích thước: 11.5 x 5 cm
  + Chất liệu: Melamine cao cấp, chống xước vỡ
 • Đĩa chữ nhật 7906
  Liên hệ
  Đĩa chữ nhật 7906
  Liên hệ
  Đĩa chữ nhật 7906
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 18.2x11.2x1.8cm
 • Đĩa chữ nhật
  Liên hệ
  Đĩa chữ nhật
  Liên hệ
  Đĩa chữ nhật
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 21x13.8x2cm
 • Đĩa thuyền 7907
  Liên hệ
  Đĩa thuyền 7907
  Liên hệ
  Đĩa thuyền 7907
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 23x15x2.8cm
 • Đĩa tròn P015
  Liên hệ
  Đĩa tròn P015
  Liên hệ
  Đĩa tròn P015
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 17.5x1.6cm
 • Đĩa bầu dục P006
  Liên hệ
  Đĩa bầu dục P006
  Liên hệ
  Đĩa bầu dục P006
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 15.1x1.5cm
 • Đĩa bầu dục P077
  Liên hệ
  Đĩa bầu dục P077
  Liên hệ
  Đĩa bầu dục P077
  Giá bán:
  Liên hệ
  Bảo hành:Đang cập nhật
  Kho hàng:
  Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  + Chất liệu: Melamine
  + Kích thước: 15.1x2.1cm

Bát đĩa Melamine trắng