Tài khoản ngân hàng

MAI THỊ HIỀN 

19020904909019 Techcombank - Chi nhánh Kim Liên

0451000205094 Vietcombank - Chi nhánh Thành Công